Käyttöehdot

1. Tietoa Advisasta

Advisa Oy, y-tunnus 2992178-6 (”Advisa”), harjoittaa kuluttajaluottojen välitystoimintaa (”Palvelut”) tavaramerkillä Advisa. 

Advisa Oy on Advisa AB:n (organisaationumero: 556855-5428) kokonaan omistama tytäryhtiö.

Lisätietoa Advisasta saa Patentti- ja rekisterihallituksesta, puhelinnumero 029 509 5000, s-posti kirjaamo@prh.fi, Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki.

Kun panet hakemuksen vireille Advisan kautta, saat mahdollisuuden vertailla yhteistyökumppaneinamme toimivien lainanantajien sinulle antamia tarjouksia ja ehtoja. Et koskaan sitoudu hyväksymään yhteistyökumppanimme tarjoamaa lainaehdotusta kun panet hakemuksen vireille, ja voit halutessasi lopettaa vertailun milloin tahansa. Kun hakemus on lähetetty ja lainojen vertailu alkaa, vertailun peruuttamisoikeutta ei ole.

Sinulla on oikeus peruuttaa tehty lainasopimus voimassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti.

2. Luottotiedot ja tietojen haku

Kun teet Advisalle hakemuksen lainojen vertailusta, sinun ja mahdollisten lainan kanssahakijoidesi luottotiedot tarkastetaan Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Tämä tarkoittaa, että Suomen Asiakastieto Oy rekisteröi sinusta niin kutsutun kyselyn. Sen jälkeen, mikäli sinä ja mahdolliset lainan kanssahakijasi olette läpäisseet Advisan perussseulan (”Seulonta”) sinusta haettujen tietojen ja antamiesi tietojen perusteella, Advisan kanssa yhteistyössä toimivat lainanantajat voivat määrätyn ajanjakson aikana tilata luottotietosi ilman, että sinusta rekisteröidään muita luottotietohakuja lainaehdotuksen tarjoamiseksi sinulle.

Antamalla tietoja itsestäsi tai kanssahakijasi Advisalle hyväksyt Advisan ehdot ja vakuutat samalla, että antamasi tiedot pitävät paikkansa ja että sinulla on kanssahakijan suostumus tätä koskevien tietojen antamiselle. Jos me olemme mielestäsi hakeneet tietoja virheellisin perustein tai olet itse antanut tietoja virheellisin perustein tai me olemme tehneet Seulonnan virheellisin perustein, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@advisa.fi.

3. SECCI

SECCI (vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot) on vakiomuotoinen lomake, jossa kuluttajaluotot kuvataan yksityiskohtaisesti. Lomakkeen tarkoitus on muun muassa yksinkertaistaa mahdollisuuksiasi vertailla eri tarjouksia keskenään tietoon perustuvalla tavalla ennen luottosopimuksen tekemistä. SECCI-lomakkeessa kerrotaan muun muassa selkeästi tietyn luoton luottokustannukset, esimerkiksi korko ja mahdolliset muut maksut. Lisäksi kerrotaan, minkä tyyppisestä luotosta on kyse ja mitkä takaisinmaksuehdot ovat. Tässä voit katsoa eri lainanantajien SECCI-tietoja ja vertailla niitä keskenään erilaisten esimerkkilainojen perusteella.

Jos päätät myöhemmin tehdä luottosopimuksen jonkin tietyn lainanantajan kanssa, saat valitsemastasi luottotuotteesta SECCI-lomakkeen ennen sopimuksen tekemistä.

4. Henkilötietojen käsittely

Advisa on rekisterinpitäjä ja vastaa siitä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevien tietosuojamääräysten mukaisesti.

Advisa käsittelee henkilötietoja vain verkko-osoitteessa https://advisa.fi tarjottavien Palveluiden takia, ja Advisa voi toteuttaa käsittelyn Advisan aloitussivujen tai mobiilisovellusten kautta. Advisa käsittelee hakemuksen yhteydessä antamiasi henkilötietoja tarjotakseen sinulle lainaehdotuksia ja vakuutuksia.

Yksityisyytesi turvaaminen on Advisalle tärkeä asia, ja henkilötietojesi käsittelyn tulee tapahtua turvallisesti. Advisan Tietosuojakäytännöstä käy ilmi, miten Advisa kerää ja käyttää henkilötietojasi. Tietosuojakäytännössä kerrotaan myös oikeutesi ja miten voit käyttää niitä. Suosittelemme, että luet Tietosuojakäytäntömme tarkkaan ennen Advisan Palvelujen käyttämistä, jotta ymmärrät, miten käytämme henkilötietojasi.

”Henkilötiedot” tarkoittaa kaikkia tietoja, jotka voidaan suoraan tai välillisesti kohdistaa elävään luonnolliseen henkilöön. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, IP-osoite tai käyttäjähistoria sekä muut tiedot, joiden kanssa ne voidaan yhdistää sinuun. Henkilötietojen käsittelyyn kuuluu kaikenlainen henkilötietojen käsittely, kuten tietojen kerääminen, analysointi, rekisteröinti ja tallennus. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu käsittelystä annettujen tietojen ja voimassa olevien tietosuojamääräysten mukaisesti.

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tiedottaa taloudellisesta tilanteestasi yhteistyökumppaneillemme, saadaksemme kuvan parhaasta mahdollisesta tarjouksesta sinulle sekä voidaksemme olla yhteydessä sinuun ja hallinnoida asiakassuhdettasi.

Advisa nauhoittaa kaikki kanssasi käydyt puhelinkeskustelut varmistaakseen prosessin asianmukaisuuden ja dokumentoidakseen mahdolliset sovitut asiat, suostumukset ja sopimukset. Nauhoitteet säilytetään, kunnes ne käyvät tarpeettomiksi virheiden tai mahdollisten petosten selvittämiseksi, kunnes asiakassuhde on päättynyt tai kunnes meillä ei enää ole lainmukaista velvoitetta säilyttää tietoja.

Voidakseen toteuttaa Palveluita Advisa kerää tietoa sinusta myös automaattisesti ja kolmannelta osapuolelta. Tällaista tietoa on esimerkiksi

 • luottotietoihisi perustuva tieto
 • tieto voimassa olevista sanktioista tai muusta korkean riskin luokittelusta (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani).

Keräämme myös muuta tietoa liittyen siihen, miten käytät Palveluja, sekä teknistä tietoa. Sellaista saattaa olla URL-osoite, jonka kautta vain sinä pääset Asiakasportaaliin, IP-osoitteesi, yksilöllinen laitetunnus, tieto verkon ja tietokoneen suorituskyvystä, verkkoselaimesta, kielestä ja tieto tunnistautumisesta ja käyttöjärjestelmästä.

Advisa luovuttaa tietojasi luottotietolaitoksille, lainanantajille, vakuutusyhtiöille ja palvelujen toimittajille, joita tarvitaan täyttämään Advisan lainmukaiset vaatimukset tai sopimuksen mukaisten Palveluiden velvoitteet.

Lisäksi Advisa jakaa henkilötietosi Advisa Oy emoyhtiön, Advisa AB:n kanssa (organisaationumero: 556855-5428).

Advisa käsittelee yllä mainittuja tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palveluiden tarjoaminen
 • asiakkaan tunteminen ja asiakastuntemuksen varmistaminen
 • Palveluiden teknisen toimivuuden varmistaminen ja ylläpitäminen
 • Palveluiden sekä uusien tuotteiden ja palveluiden parantaminen ja kehittäminen sekä Palveluiden käyttösi analysoiminen
 • Palveluiden käyttökokemuksesi henkilökohtaistaminen ja parantaminen
 • ilmoitukset sinulle postin, puhelimen tai muun sähköisen viestimen (esimerkiksi tekstiviestit tai sähköposti) kautta liittyen Palveluihin
 • tuotteidemme ja palveluidemme markkinoinnin kohdentaminen sinulle yhden vuoden ajan sopimussuhteesta (tämän voit milloin tahansa estää kohdan 4 mukaisesti)
 • tiedottaminen Palveluihin ja käyttöehtoihin tehdyistä päivityksistä
 • Palveluiden väärinkäytön tai käyttöehtojen vastaisen käytön estäminen
 • lainsäädännön vaatimusten täyttäminen.

5. Palveluihimme liittyvä vastuu

Ennen kuin haet lainaa, on tärkeää tarkastella henkilökohtaista taloudellista tilannettasi esimerkiksi laatimalla talousarvio. Suosittelemme Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta löytyvien vinkkien hyödyntämistä oman talouden kokonaiskuvan hahmottamiseen.

Advisalta saatua tietoa, laskelmia ja suosituksia tulee pitää vain ohjeellisina ehdotuksina. Sinun tulee itse arvioida ja tarkastaa yhteistyökumppaneidemme tarjouksista antamamme tiedot ennen sopimuksen tekemistä. Advisa vastaa siitä, että annettava tieto ei ole tarkoituksellisesti tai meidän huolimattomuutemme seurauksena virheellistä tai harhaanjohtavaa. Lisätietoa Advisan vastuusta löytyy kuluttajansuojalaista ja kuluttaja-asiamiehen kuluttajaluottoja koskevista ohjeista.

Lainanantajan ja Advisan muiden yhteistyöyritysten kanssa allekirjoittamasi sopimukset ovat sinun ja lainanantajan/yhteistyöyrityksen välisiä sopimuksia. Advisa ei vastaa mahdollisista vahingoista tai tappioista, joita seuraa siitä, että päätät tehdä tai olla tekemättä sopimuksen jonkun yhteistyöyrityksemme kanssa.

Advisa ei voi koskaan antaa mitään takuuta tai vakuutusta tai muuta sitoumusta yhteistyökumppaninsa puolesta. Advisa ei koskaan tee päätöstä lainatarjouksen myöntämisestä tai sopimuksesta.

6. Markkinointi ja evästeet

Advisa voi tallentaa tietojasi markkinoinnin kohdentamiseksi puhelimen, sähköpostin, tekstiviestin tai muun suoramarkkinointikanavan kautta sinulle yhden vuoden ajan siitä, kun viimeisimmän hakemuksesi käsittely on päättynyt. Käytämme antamiasi tietoja ja muuta viimeisimpään hakemukseesi liittyvää tietoa. Voit kieltää tämän milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@advisa.fi.

Voit myös liittyä Advisan Asiakaskerhoon hyväksymällä liittymisehdot. Suostumus annetaan suullisesti tai sähköpostitse. Tässä yhteydessä Advisa voi tallentaa ja käsitellä jäsenyyttäsi koskevia henkilötietoja ja voi jatkossa ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse tiedottaakseen Advisan ja Advisan kotisivuilla mainittujen yhteistyökumppaneiden uusista tuotteista, palveluista tai muista tarjouksista. Advisan Asiakaskerholle annettu suostumus on voimassa kolme vuotta, ja sen jälkeen voimme päättää poistaa tätä tarkoitusta varten antamasi tiedot. Jos et halua saada yhteydenottoja Advisalta tai haluat peruuttaa suostumuksesi, ota yhteyttä asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@advisa.fi. Voit myös lopettaa uutiskirjeemme tilauksen milloin tahansa.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto pyytää saada tallentaa tietokoneellesi sivustolla käydessäsi. Käytämme evästeitä ymmärtääksemme, miten sivustollamme vierailevat käyttäjät käyttävät verkkosivustoa ja parantaaksemme verkkosivuston käyttäjäkokemusta. Evästeitä on kahta lajia, pysyviä ja väliaikaisia (istuntokohtaiset evästeet). Pysyvät evästeet tallentuvat tiedostona tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi tietyksi ajaksi. Ne säilyvät kuitenkin enintään 12 kuukautta. Istuntokohtaiset evästeet tallentuvat tilapäisesti ja katoavat, kun suljet selaimen. Jos et halua hyväksyä evästeitä, selaimesi voidaan ohjelmoida automaattisesti kieltämään evästeiden tallentuminen tai ilmoittamaan aina, kun verkkosivusto pyytää lupaa tallentaa eväste. Jos päätät estää evästeiden tallentumisen, saatat rajoittaa joitakin palveluitamme. Selaimen kautta voi poistaa myös aiemmin tallentuneet evästeet. Katso lisätietoa selaimen ohjeista. Evästekäytännöstä saat lisätietoa evästeiden käytöstä verkkosivuillamme.

7. Muutokset, lainsäädäntö, yhteystiedot ja erimielisyydet

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää näitä yleisiä ehtoja. Ilmoitamme asiasta sinulle julkaisemalla päivitetyn version kotisivuillamme tai Tietosuojakäytäntö-sivulla.

Jos muutosten voidaan katsoa olevan olennaisia tai vaikuttavan olemassa olevaan asiakassuhteeseesi kanssamme, saatamme tarvita muutosta varten suostumuksesi. Siinä tapauksessa pyydämme suostumusta hyvissä ajoin siten, että sinulla on mahdollisuus ottaa kantaa muutokseen ja mahdollisesti vastustaa sitä, ennen kuin se toteutetaan.

Advisa käsittelee henkilötietojasi Palveluiden käytön yhteydessä Suomen lainsäädännön mukaisesti. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti yleisessä tuomioistuimessa, ellei laki toisin määrää. Lisätietoa: https://oikeus.fi.
Voit myös kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen, puh. 029 566 5200, sähköposti: kril@oikeus.fi, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki.

Lisätietoa: valitukset.

Advisa Oy on rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä edellä kuvatun mukaisesti Palveluiden tarjonnassa. Lain mukaisten oikeuksiesi toteuttamiseksi tai yllä mainittujen asioiden käsittelemiseksi voit ottaa meihin yhteyttä: asiakaspalvelu@advisa.fi.

Ellet ole tyytyväinen siihen, miten käsittelemme asioita tai katsot, että olemme tehneet virheen, voit osoittaa valituksesi asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@advisa.fi tai suoraan valituksista vastaavalle henkilölle: valitukset@advisa.fi. Valituksen voi myös osoittaa suoraan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

 

Versio: 201908