Suostumus

Suostumus:
Annan suostumukseni ja toimeksiannon, että Advisa Oy:n kanssa yhteistyötä tekevät luotonantajat saavat kerätä, käsitellä ja luovuttaa muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista luotoista, luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonantajat pyytävät tiedot osallistuvilta yrityksiltä teknisen kyselyjärjestelmän kautta, jota Suomen Asiakastieto Oy ylläpitää. Tämä helpottaa luottopäätöksen teossa.

Luottojen kyselyjärjestelmä:
Tiedot, jotka on saatu kuluttajaluottojen käsittelyjärjestelmästä, on käsitelty ainoastaan Advisa Oy:n kanssa yhteistyötä tekeviltä luotonantajilta, missä Suomen Asiakastieto toimii tiedon välittäjänä.

Tiedot jotka on käsitelty koskevat luottojen ja niiden hoitamista.

Tiedot kerätään ainoastaan luottohakemuksen käsittelyä varten ja luottohakemuksen yhteydessä kerättyä tietoa ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman laillista velvoitetta. Viranomaisilla voi olla käyttöoikeus näihin tietoihin omissa toiminnoissaan.

Jos luotto myönnetään, tiedot säilytetään viisi vuotta siitä lähtien kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laki vaadi että tiedot säilytetään pidempää. Jos luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden jälkeen siitä kun luottohakemus on tehty.

Tiedot luovutetaan Kuluttajaluottojen Kyselyjärjestelmän kautta, jota Suomen Asiakastieto ylläpitää. Luotonhakijalla on oikeus tarkistaa mille tahoille ja mitä tietoja on haettu Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta. Tarkastusoikeudet toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, ota yhteyttä meidän asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@advisa.fi.

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään joka Suomen Asiakastieto Oy ylläpitää kuuluvat seuraavat yhtiöt:
Lista yhtiöistä tai http://www.asiakastieto.fi/pdf/positiiviset-luottotiedot-tietoa.pdf