Tietosuoja

Johdanto

Henkilötietojen käsittelyä Advisassa säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä muut voimassa olevat tietosuojamääräykset. Yksityisyytesi turvaaminen on Advisalle tärkeä asia, ja henkilötietojasi käsitellään turvallisesti. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten Advisa kerää ja käyttää henkilötietojasi. Siinä kerrotaan myös oikeutesi ja miten voit käyttää niitä. Suosittelemme, että luet tietosuojakäytäntömme tarkkaan ennen lainan välityspalvelun (”Palvelu”) käyttämistä, jotta ymmärrät, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Henkilötiedot

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan suoraan tai välillisesti kohdistaa elävään luonnolliseen henkilöön. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, IP-osoite tai käyttäjähistoria. Henkilötietojen käsittelyyn kuuluu kaikenlainen henkilötietojen käsittely, kuten tietojen kerääminen, analysointi, rekisteröinti ja tallennus.

Annat itse henkilötietosi Advisalle hakemuksen yhteydessä ja viestinnässä kanssamme. Haemme tietoja myös kolmansilta osapuolilta, kuten Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja Bisnode Oy:ltä. Palveluiden tarjoamisen mahdollistamiseksi käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

Henkilö- ja yhteystiedot

 • etu- ja sukunimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus
 • tilinumero
 • muut meille luovuttamasi tiedot
 • meidän välisemme viestintä, kun autamme sinua tietyissä asioissa.

Haluamme erityisesti kiinnittää huomiosi siihen, että Advisa nauhoittaa kaikki puhelut mahdollisten sopimusten ja suostumusten varmistamiseksi ja dokumentoimiseksi. Nauhoituksia säilytetään, kunnes ne käyvät tarpeettomiksi virheiden tai mahdollisten petosten selvittämiseksi, kunnes asiakassuhde on päättynyt tai kunnes meillä ei enää ole lainmukaista velvoitetta säilyttää tietoja.

Advisa kokoaa myös seuraavanlaista tietoa sinusta automaattisesti ja kolmannelta osapuolelta voidakseen toteuttaa Palveluita, täyttää lain asettamat vaatimukset ja myös helpottaakseen palvelun käyttöä sinun osaltasi:

Taloudelliset tiedot

 • luottotietoihisi perustuva tieto
 • tiedot mahdollisista voimassa olevista sanktioista.

Tekniset tiedot

Keräämme myös muuta tietoa liittyen siihen, miten käytät palveluja, sekä teknistä tietoa, jota saattaa olla URL-osoite, jonka kautta vain sinä pääset Asiakasportaaliin, IP-osoitteesi, yksilöllinen laitetunnus, tieto verkon ja tietokoneen suorituskyvystä, verkkoselaimesta, kielestä ja tieto tunnistautumisesta ja käyttöjärjestelmästä. Näin helpotamme, parannamme ja kehitämme palvelumme käyttöä ja varmistamme sen oikeanlaisen käytön.

Osoitteellinen suoramarkkinointi

Vaikka et olisikaan asiakkaamme, saatamme ottaa sinuun yhteyttä eri tavoin markkinointitarkoituksessa.

 • Jos et ole kieltänyt markkinointiamme, saatat saada markkinointipostia.
 • Jos olet antanut meille luvan lähettää markkinointimateriaalia (meidän tai jonkun yhteistyökumppanimme kautta), saatat saada tietoa myös sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Markkinointisääntöjen mukaisesti meillä on velvollisuus tarjota sinulle mahdollisuus kieltää markkinointi, ellet enää halua vastaanottaa meiltä markkinointiviestejä. Voit tehdä sen seuraavasti: ota yhteyttä asiakaspalveluumme (asiakaspalvelu@advisa.fi) ja pyydä kieltoa. Voit myös kieltää mainostuksen osoitteellisen suoramainonnan rajoituspalvelun kautta: https://www.asml.fi/kieltopalvelut/.

Kuten muutkin yritykset, myös me haluamme markkinoida yritystämme ja tuotteitamme henkilöille, joita asiakkuus saattaa kiinnostaa. Markkinoinnin valmistelussa ja itse markkinoinnissa käytettävät henkilötiedot ovat tavanomaisia tietoja, jotka eivät ole arkaluonteisia ja jotka monissa tapauksissa ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

Jos olet ilmoittanut, että et halua vastaanottaa markkinointia meiltä, meidän täytyy pystyä täyttämään toiveesi ja sitä varten meidän täytyy säilyttää henkilötietojasi kieltoluettelossamme (muutoin emme pysty varmistamaan, että juuri sinä et halua vastaanottaa meiltä mainontaa jatkossa). Ellet halua olla mukana kieltoluettelossamme, ilmoita tietosi osoitteellisen suoramainonnan rajoituspalveluun: https://www.asml.fi/kieltopalvelut/.

Haluamme markkinoida palveluitamme ja sitä varten käsittelemme tietojasi. Kun käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksessa, teemme sen laissa mainitun intressipunninan nojalla.

Arviointimme mukaan meillä on lain mukainen ”oikeutettu etu” käsitellä markkinointia varten keräämiämme henkilötietoja. Se koskee myös toivettasi kieltää markkinoinnin vastaanottaminen (kun olet kieltorekisterissämme).

Mitkä muut yritykset voivat päästä käsiksi henkilötietoihisi?

Advisa Oy emoyhtiö Advisa AB (y-tunnus: 556855-5428)

Profilointi

Kun päätät tulla Advisan asiakkaaksi ja teet sopimuksen luotonvälityksestä, Advisa tekee automaattisen tietojen seulonnan eli profiloinnin sinusta. Se tarkoittaa, että antamasi tiedot ja hakemamme luottotiedot sinusta ja mahdollisista kanssahakijoista muodostavat perustan arviolle siitä, mitkä yhteistyökumppanimme voivat antaa sinulle luottotarjouksen. Profilointi on siis tarpeen, jotta pystymme noudattamaan kanssasi tekemäämme sopimusta.

Voidaksemme sovittaa palvelumme sinun edellytystesi mukaisiksi käytämme myös tätä tarkoitusta varten tietynlaista profilointia. Siinä analysoimme tietoa, jotta pystymme paremmin päättämään, mitä tietoa sinun täytyy saada, minkälaista markkinointia saatat arvostaa ja miten pystymme kehittämään tuotetta. Asiakasryhmäprofiiliasi saatetaan myös käyttää perustana muiden markkinoinnin kohdehenkilöiden valinnassa.

Näin ajattelemme esimerkiksi tehdessämme profilointia, toisin sanoen valitsemme esimerkiksi lajitteluun poimittavat tiedot:

Koottujen tietojen (esim. osoite, ikä ja asumismuoto) perusteella tehdään analyysi, jonka tuloksena sinut voidaan sijoittaa tiettyyn asiakasryhmään. Kyseinen analyysi tehdään aina ryhmätasolla, ei koskaan yksilötasolla. Tiedot pseudonymisoidaan. Saamasi markkinointiviestit valikoituvat analyysista saatavien tietojen perusteella, ja myös tuotteidemme kehitystyö perustuu niihin.

Tietojesi käsittely yllä kuvattujen toimintojen suorittamiseksi tapahtuu niin kutsutun etujen vertailun nojalla. Se tarkoittaa, että arviomme perusteella on laissa mainitun ”oikeutetun edun” mukaista pitää sinuun yhteyttä, pitää sinut tyytyväisenä, antaa sinulle tärkeää tietoa ja kehittää tuotteitamme.

Lainatietojesi analysointi

Kun olet lähettänyt meille hakemuksen, voit päättää antaa tietoa jo olemassa olevista luotoistasi. Käsittelemme antamiasi tietoja analysoidaksemme lainatilannettasi käytettyäsi Advisan palvelua. Haluamme nähdä, onko palvelustamme ollut sinulle hyötyä, eli onko asiakkuutesi parantanut tilannettasi.

Tiedot tallennetaan ja erotellaan samalla tavoin kuin hakutilanteessa antamasi tiedot, eli niin kauan kuin asiakassuhde on aktiivinen. Sen jälkeen ne poistetaan. Emme jaa tietoja kolmansien osapuolien kanssa. Tietojen käsittelyn perustana on etujen vertailu, eli olemme arvioineet, että meillä on oikeutettu etu käyttää tietoja selvittääksemme, onko palvelusta ollut sinulle apua asiakkaana vai ei. Jos päätät antaa tietojasi tähän tarkoitukseen, arviomme mukaan tietojen analysointi on meille tärkeämpi etu kuin jättää tiedot käsittelemättä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, laillinen peruste ja säilyttämisaika

Tarkoitus

 • tarjousten pyytäminen
 • tarjouksen esittäminen
 • asiassa avustaminen.

Käsittely

 • henkilötietojen keruu asiakkaalta ja kolmannelta osapuolelta
 • henkilötietojen tarkastaminen ulkoisesta tietokannasta
 • asiakkaan profilointi relevanttien tarjousten määrittelemiseksi
 • henkilötietojen siirtäminen yhteistyökumppanille tarjousten pyytämiseksi.

Mitkä henkilötiedot

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • taloudelliset tiedot
 • tekniset tiedot

Käsittelyn laillinen peruste

Sopimukset, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta

Säilyttämisaika

Niin kauan kuin asiakassuhde on aktiivinen

Tarkoitus

 • estää palvelun väärinkäyttö
 • dokumentointivelvoite lainan välittäjänä lain mukaan
 • lain mukainen kirjanpitovelvoite
 • mahdollisten sopimusten ja suostumusten varmistaminen ja dokumentoiminen.

Käsittely

 • henkilötietojen ja muun tiedon dokumentointi
 • rikostutkinnassa avustaminen
 • kirjanpito.

Mitkä henkilötiedot

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • taloudelliset tiedot
 • tekniset tiedot

Käsittelyn laillinen peruste

Oikeudellinen velvoite, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta

Säilyttämisaika

Säädetään sovellettavassa laissa

Tarkoitus

 • mahdollisten sopimusten ja suostumusten varmistaminen ja dokumentoiminen.
 • Palvelua koskevien reklamaatioiden mahdollistaminen
 • mahdollisten valitusten torjuminen.

Käsittely

 • henkilötietojen ja muun tiedon dokumentointi

Mitkä henkilötiedot

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • taloudelliset tiedot
 • tekniset tiedot

Käsittelyn laillinen peruste

Oikeutettu etu, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

Peruste: valitusten, väärinkäsitysten ja reklamaatioiden selvittäminen ja käsittely parhaalla mahdollisella tavalla

Säilyttämisaika

Niin kauan kuin asiakassuhde on aktiivinen

Tarkoitus

 • palveluiden ja järjestelmien kehittäminen ja parantaminen
 • markkinoinnin kehittäminen ja parantaminen
 • palvelun muokkaaminen käyttäjäystävällisemmäksi
 • perustan laatiminen tietojärjestelmän parantamiseksi esimerkiksi turvallisuuden lisäämiseksi entisestään.

Käsittely

 • virheiden etsiminen lokitiedoista ja yksilölliset asiat
 • tiedon hyödyntäminen ja hakeminen analysointia ja mahdollista mallien rakentamista varten.

Mitkä henkilötiedot

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • taloudelliset tiedot
 • tekniset tiedot

Käsittelyn laillinen peruste

Oikeutettu etu, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

Peruste: Advisan palveluiden  ja markkinoinnin parantaminen ja kehittäminen

Säilyttämisaika

12 kuukautta asiakassuhteen päättymisestä

Tarkoitus

 • estää Palvelun käyttäjäehtojen vastainen Palvelun käyttö
 • estää ja selvittää Palvelun väärinkäyttötapaukset
 • estää ja selvittää mahdolliset petostapaukset ja muut lainvastaiset menettelyt.

Käsittely

 • tietojen luovuttaminen viranomaisille tai yhteistyökumppaneille tarvittaessa
 • sisäinen dokumentointi.

Mitkä henkilötiedot

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • tekniset tiedot
 • taloudelliset tiedot

Käsittelyn laillinen peruste

Oikeutettu etu, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

Peruste: tarjota turvallista ja laadukasta palvelua

Säilyttämisaika

12 kuukautta asiakassuhteen päättymisestä

Tarkoitus 

 • Advisan asiakasklubin jäsenyys.

Käsittely

 • oikeiden ja päivitettyjen tietojen ylläpito
 • asiakkaan identiteetin varmistaminen.

Mitkä henkilötiedot

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • taloudelliset tiedot
 • aikaisempien hakujen tulokset.

Käsittelyn laillinen peruste

Suostumus, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta

Säilyttämisaika

Niin kauan kuin asiakas haluaa olla Advisan asiakasklubin jäsen. Jäsenyyden voi irtisanoa milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@advisa.fi.

Tarkoitus

 • markkinointi asiakkaalle
 • markkinointi tuleville asiakkaille.

Käsittely

 • uutiskirjeen lähettäminen
 • sähköpostiviestien ja tekstiviestien lähettäminen
 • asiakkaan profilointi relevantin viestinnän määrittelemiseksi
 • tietojen luovuttaminen markkinointikumppaneille
 • suoramarkkinoinnin lähettäminen postitse.

Mitkä henkilötiedot

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • taloudelliset tiedot
 • aikaisempien hakujen tulokset.
 • henkilö- ja yhteystiedot.

Käsittelyn laillinen peruste

Oikeutettu etu, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

Säilyttämisaika

Asiakkaille yksi vuosi asiakassuhteen päättymisestä ja tuleville asiakkaille kolme kuukautta

Tarkoitus

 • markkinointi asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Käsittely

 • oikeiden ja päivitettyjen tietojen ylläpito
 • asiakkaan identiteetin varmistaminen.
 • uutiskirje.

Mitkä henkilötiedot

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • aikaisempien hakujen tulokset.

Käsittelyn laillinen peruste

Oikeutettu etu, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

Peruste: tarjousten markkinointi relevanteille vastaanottajille

Säilyttämisaika

Vuosi asiakassuhteen päättymisen jälkeen; markkinoinnista voi kieltäytyä milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@advisa.fi.

Tarkoitus

Luoda perusta anonymisoidulle markkinointicaselle

Käsittely

Markkinointicasen perusteiden dokumentointi

Mitkä henkilötiedot

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • taloudelliset tiedot

Käsittelyn laillinen peruste

 • oikeutettu etu, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
 • peruste: oikeutettu etu markkinoida tuotteita ja palveluita olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille.

Säilyttämisaika

Kolme (3) vuotta, laki velan vanhentumisesta, 728/2003

Henkilötietojen luovuttaminen muille osapuolille

Advisa luovuttaa tietojasi luottotietolaitoksille, lainanantajille, markkinointikumppaneille, Postille ja palvelujen toimittajille, joita käytetään täyttämään Advisan lainmukaiset vaatimukset tai  tuottamaan palveluita sopimuksen mukaisesti.

Valtuutat Advisa luottotietojensa tarkistukseen, sekä lainahakemuksen tilan tiedon saattamiseen kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen lainantarjoajien kanssa.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että käsittely tapahtuu henkilötietojen käsittelystä annettujen tietojen mukaisesti ja sovellettavia tietosuojamääräyksiä noudattaen. Kun käytät Advisan lainanvälityspalvelua, rekisterinpitäjä on Advisa Oy, Y-tunnus 2992178-6, Advisa Oy c/o Spaces, Mannerheiminaukio 1, 00100 Helsinki.

Jos päätät valita jonkun Advisan esittelemistä ehdotuksista, jatkokäsittelyssä rekisterinpitäjä on pankki tai luottolaitos.

Missä tietojasi säilytetään

Advisa pyrkii aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen maissa. Poikkeustapauksissa henkilötietosi saatetaan kuitenkin siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan alihankkijamme tai avustavan käsittelijän käsiteltäväksi. Näissä tapauksissa Advisa on varmistanut, että yksilöiden oikeuksien suojaamiselle on riittävät takuut jonkin seuraavan toimenpiteen kautta:

 1. Maa on mukana Euroopan komission luettelossa maista, joissa suojaustaso on riittävä.
 2. Maa ei ole mukana yllä mainitussa luettelossa, mutta siirto tapahtuu niin, että riittävä suojaustaso on taattu muulla tavalla vakiosopimuslausekkeiden avulla.
 3. Yritys (amerikkalainen) on liittynyt Privacy Shield -järjestelyyn.

Sinun oikeutesi

Oikeus saada pääsy omiin tietoihin

Voit ottaa milloin tahansa yhteyttä Advisaan (asiakaspalvelu@advisa.fi) ja pyytää otteen sinua koskevasta henkilötietojen käsittelystä. Otteesta käy ilmi

 • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • henkilötietojen ryhmät, joita käsittely koskee
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötiedot on toimitettu
 • henkilötietojesi säilytysaika tai se, miten säilytysaika määräytyy
 • henkilötietojen alkuperä, ellet itse ole antanut tietojasi
 • käyttääkö Advisa automatisoitua päätöksentekoa ja jos käyttää, tiedot automatisoidun päätöksenteon taustalogiikasta, merkityksestä ja seurauksista sinun kannaltasi
 • jos henkilötietoja on siirretty Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan, sinulla on myös oikeus saada tietää, mitä suojaustoimenpiteitä Advisa on käyttänyt tietojen siirrossa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Advisaan ja vaatia virheellisten henkilötietojen oikaisua tai saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tulla unohdetuksi

Voit vaatia Advisaa poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, mikäli

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin; tai
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä jossakin tapauksessa, jossa Advisa on maininnut oikeutetun edun käsittelyn oikeudelliseksi perusteeksi ja mainitsemasi syy vastustaa käsittelyä syrjäyttää Advisan oikeutetun edun; tai
 • henkilötietojesi käsittely edellyttää suostumusta, esimerkiksi Advisan asiakasklubin tapauksessa, ja haluat peruuttaa suostumuksesi; tai
 • et halua enää vastaanottaa suoramainontaa Advisalta; tai
 • henkilötietoja käsitellään lainvastaisella tavalla.

Tietyissä tapauksissa Advisa ei voi poistaa henkilötietojasi, koska meidän täytyy täyttää lain toiminnallemme asettamat vaatimukset. Tässä tapauksessa Advisa estää henkilötietojesi käyttämisen tarkoituksiin, joihin et halua niitä käytettävän.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, jos kyseessä on jokin seuraavista tilanteista:

 • Olet sitä mieltä, että meillä olevat henkilötietosi eivät pidä paikkaansa, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Advisa voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Advisa ei enää tarvitse henkilötietojasi, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi – tällöin voit vaatia, että Advisa ei poista tietojasi.
 • Jos käy ilmi, että Advisa käsittelee henkilötietojasi lainvastaisesti, mutta et siltikään halua, että henkilötiedot poistetaan.
 • Jos Advisa on nimennyt oikeutetun edun henkilötietojesi käsittelyn oikeudelliseksi perusteeksi, voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista ajaksi, jonka kuluessa varmistetaan syrjäyttääkö Advisan oikeutettu etu sinun vastustamisesi.

Jos henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, Advisa saa säilyttää tai käsitellä henkilötietojasi ainoastaan oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä. Muissa tapauksissa Advisan täytyy pyytää suostumustasi muuhun käsittelyyn. Advisan täytyy myös ilmoittaa sinulle, mikäli henkilötietojesi käsittelyn rajoitus lakkaa.

Vastustamisoikeus

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jonka perusteena on Advisan oikeutettu etu. Kun Advisan mielestä henkilötietojesi käsittely on sen oikeutetun edun mukaista, esimerkiksi suoramarkkinointia varten tai Advisan palveluiden väärinkäytön estämiseksi, toteutetaan etujen vertailu. Advisan etua estää palveluidensa väärinkäyttö verrataan sinun etuusi, jonka mukaista on estää henkilötietojen käsittely yksityisyyden suojan takia. Jos päätät vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, Advisa ei enää saa käsitellä niitä kyseistä tarkoitusta varten, ellei Advisa pysty osoittamaan oikeutettua syytä käsittelylle, joka syrjäyttäisi sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi. Jos kyseessä on oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen, Advisalla on oikeus käsitellä henkilötietojasi.

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, mukaan lukien mahdollista profilointia, silloin kun se liittyy tällaiseen tarkoitukseen. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, Advisa ei saa enää käsitellä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoitukseen. Huomaa, että jos sinä otat yhteyttä Advisaan saadaksesi lisätietoa palveluistamme, kyseessä ei ole suoramarkkinointi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos henkilötietojasi käsitellään automatisoidusti tai käsittelyn oikeusperuste on joko sopimus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai suostumus (6 artiklan 1 kohdan a alakohta), sinulla on oikeus saada kopio Advisalle luovuttamistasi henkilötiedoista. Henkilötiedot tulee toimittaa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sen jälkeen sinulla on oikeus siirtää kyseiset henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle Advisan estämättä.

Valitukset

Jos sinulla on näkemyksiä tai valituksia henkilötietojesi käsittelystä Advisalla, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@advisa.fi. Autamme mielellämme. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että emme onnistu löytämään ratkaisua yhdessä, voit kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen. Tietosuojavaltuutettu on henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinvaihde: 02956 66700
https://tietosuoja.fi

Tietosuojakäytännön muutokset

Vähäisistä muutoksista tietosuojakäytäntöön tiedotetaan kotisivuillamme. Olennaisista muutoksista henkilötietojesi käsittelyssä ilmoitetaan sähköpostitse (mikäli sähköpostiosoitteesi on käytettävissämme), tekstiviestillä tai kirjeitse. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä Advisalla muutoksen jälkeen, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@advisa.fi.

Päivitetty 8/2019